Onze missie

Onze missie

De missie van de NBA is om de muziekculturele infrastructuur in Noord Nederland en daarbuiten blijvend te versterken en door gezichtsbepalende activiteiten en projecten.

De NBA wil de uitvoeringspraktijk van klassieke muziek vernieuwen en op een hoger plan brengen, ‘meesters’ (professionals), ‘gezellen’ (amateurs en conservatoriastudenten) en ‘leerlingen’  basis en voortgezet onderwijs) laten ervaren dat zij veel van elkaar kunnen leren en om ‘leerlingen’ te laten ervaren dat muziek maken leuk is en bijdraagt aan de algemene vorming.

Met name waar het de educatieve projecten betreft ontwikkelen we formats (partituren, handleidingen) zodat andere koren en/of scholen een zelfde project kunnen uitvoeren.

Doelstellingen

  • Het in een systeem van ‘meesters en gezellen’ vanuit de praktijk overdragen van kennis en vaardigheiden van klassieke muziek op kwalitatief hoog niveau, door middel van podiumervaring, masterclasses, cursussen e.d.
  • Het voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken van klassieke muziek, waar mogelijk in combinatie met muziek uit andere perioden en andere kunstdisciplines (bijv. dans, toneel en beeldende kunst).
  • Het opsporen en stimuleren van nieuw talent in samenwerking met conservatoria, koor- en muziekscholen in Nederland.
  • Het bevorderen van integratie van klassieke muziek in de samenleving.
  • Het verbeteren van de muzikale infrastructuur in het werkgebied, te beginnen in Noord-Nederland.
  • Het leggen van verbindingen tussen professionele – en amateurkunst.
Menu