ANBI

Culturele ANBI status

De Nederlandse Bach Academie heeft een ANBI status. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra belastingaftrek.

Naam instelling:
Stichting Nederlandse Bach Academie

Informatienummer (RSIN):
850966796

Contactgegevens:
H. Slavenburg
Fluessen 20
9204 HP Drachten

Rekeningnummer:
NL95RABO0144648237

Doelstelling:
Het voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken van klassieke muziek, waar mogelijk in combinatie met andere disciplines zoals dans, toneel, beeldende kunst. Het in een systeem van ‘meesters, gezellen en leerlingen’ vanuit de praktijk overdragen van kennis en vaardigheden van klassieke muziek op kwalitatief hoog niveau door middel van podiumervaring, masterclasses, workshops en educatie.

Bestuurssamenstelling:
B.J. van den Broek, voorzitter
T.E. van Popta, secretaris/penningmeester
J.S. Draijer, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:
In de Stichting zijn geen personen werkzaam met een dienstverband.
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vacatievergoeding. Wel kan zij aanspraak maken op vergoeding van onkosten zijnde een km-vergoeding.

Financiële verantwoording:
De Nederlandse Bach Academie is met haar activiteiten gestart op 1 november 2013 met haar eerste grote project Bach in Residence. Daarvoor is subsidie ontvangen van de Provincie Friesland, de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland en een aantal fondsen. Het project is financieel afgerond met een positief saldo.

Belastingvoordeel bij het doen van een gift of donatie

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Beschikbare downloads

Menu