Voortgezet onderwijs

Muzikale vorming op het voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet en hoger onderwijs is er het muziekeducatieve project Bach’s Passion Small.

Verder zijn we in overleg met Stenden over onze bijdrage richting PABO studenten in het kader van Meer Muziek in de Klas en willen we aanhaken bij het provinciale convenant van Drenthe op dit vlak. In Friesland zijn we één van de partners die dit convenant binnenkort zullen ondertekenen.

Deze scholen maken al gebruik van onze programma’s

Menu