Basisonderwijs

Muzikale vorming op de basisschool

Muziek maakt een essentieel onderdeel uit van onze samenleving. En terecht, want muziek is een bron van onschatbare waarde en van doorslaggevend belang voor de verstandelijke ontwikkeling van een kind. Wat sport en goede voeding is voor het lichaam dat is muziek voor de geest en ziel.

Echter op de basisscholen wordt helaas nog steeds te weinig gedaan aan het muziek maken en het zingen in het bijzonder. Dit is verwonderlijk omdat bij kinderen keer op keer via wetenschappelijke onderzoeken bewezen is, dat musiceren het intelligentiequotiënt verhoogt. Met name het abstractievermogen en het analytisch denken worden sterk verbeterd.

Door gezamenlijk musiceren wordt het groepsgevoel en de discipline versterkt, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Zowel cognitieve -, motorische- en zintuiglijke functies komen bij elkaar. Uiteindelijk hebben deze aspecten belangrijke gevolgen voor toekomstige leerprestaties en maatschappelijke en sociale vaardigheden van kinderen. Hiermee levert musiceren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij. Wetenschappers dringen er al jaren lang op aan om deze resultaten mee te nemen bij het ontwikkelen van o.a. het onderwijsbeleid.

Muzikale vorming NBA op de basisschool

Hierbij gaat het om activiteiten die aansluiten bij de behoefte van basisscholen en/of ouders van kinderen hiervan. Daarover vindt ook overleg plaats met  Kunst & Cultuur Drenthe/Groningen en Keunstwurk Fryslan.

Ons aanbod betreft de muziekmethode NOOTzaak!, Muziek in de Klas en Naschools zingen, waarbij kinderen die wat meer willen op muziekgebied gebruik kunnen maken van onze Basiscursus zang en muzikale vorming.

Op educatief gebied is er het project Olifantje Babar. Daarnaast kunnen we maatwerk educatieve projecten ontwikkelen voor het basisonderwijs.

Deze scholen maken al gebruik van onze programma’s

Menu