De Asser Bach Cantategroep (ABC)

ABC is een in 1990 rondom cantates van Johann Sebastian Bach gevormd barokensemble van ongeveer 25  gevorderde amateurzangers en 15 instrumentalisten. De meesten zijn vast aan het ensemble verbonden; een kleiner aantal neemt in projectverband deel. Voor vocale solopartijen en voor sommige instrumentalisten zoals trompetten, fluiten en pauken wordt een beroep gedaan op professionals. Artistiek leider/dirigent is Hoite Pruiksma. Organist op hoofdorgel en kistorgel is Wietse Meinardi.

Het ensemble voert vier keer per jaar een cantate uit tijdens een cantatedienst in het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo in de Adventskerk te Assen. Soms wordt daarnaast een werk van bijv. Mendelssohn of Händel uitgevoerd. ABC concerteert met enige regelmaat in deze kerk soms ook in andere kerken in het noorden. Zo zijn het Weihnachtsoratorium, De Hohe Messe en de Johannes Passion ten gehore gebracht. Vanaf 2015 bestaat een samenwerking met de Nederlandse Bach Academie (NBA). In december 2015 heeft ABC in het kader daarvan het Magnificat van Bach en het Kerstconcert van Corelli uitgevoerd in Assen, Meppel en Jorwert. In juni 2016 volgde een cantateweekend in Emmen, Diever en Borger met o.m. cantates en motetten van J.S. Bach en het orgelconcert van Händel.

www.asserbachcantategroep.nl

Eik en Linde

Het ensemble werd opgericht in 2000 in de bovenzaal van het gelijknamige café in de Amsterdamse Plantagebuurt. Het bestaat uit musici die elkaar gevonden hebben in hun liefde voor de barokmuziek en hun streven deze uit te voeren op een manier die zoveel mogelijk recht doet aan de bronnen. Zij spelen op oude instrumenten of kopieën daarvan. Sinds 2003 is Franc Polman artistiek leider en concertmeester.

De belangrijkste activiteit is het organiseren van eigen projecten. In deze projecten liet Eik en Linde zich het laatste decennium inspireren door twee programmalijnen: ‘Amsterdam, muzikale navel van Europa ‘ en ‘De Europeaan Haydn’. In de toekomst houdt Eik en Linde deze programmalijnen in principe vast, maar wordt ook contact gelegd met andere kunstvormen. Vorig seizoen werd zo in ‘Ach, dass ich Wasseres gnug hätte’ de Duitse dichtkunst uit het begin van de 20e eeuw verbonden met de 18e eeuwse Duitse toonkunst. Programma’s met beeldende kunst zitten in de pen.

Vorig seizoen was Eik en Linde te horen in de productie ‘Don Giovanni anno 1815’ in samenwerking met Barokopera Amsterdam. Er waren 13 voorstellingen verspreid over negen provincies. 20140921_concert_eikenlinde_02

Eik en Linde streeft ernaar om op te treden in kleinere plaatsen, waar een ensemble van dergelijke omvang niet vaak te horen is. Een ander speerpunt is om verbinding te leggen met de jeugd door muziekscholen en jongeren bij haar projecten te betrekken. Hierin heeft Eik en Linde vorig jaar een partner gevonden: de Nederlandse Bach Academie, met wie zij afgelopen voorjaar de Matthaeus Passie van Bach vijfmaal uitvoerden met groot artistiek succes. Komend seizoen wordt, naast in dit meesterwerk, ook met de NBA samengewerkt in een productie van de JP-small, een versie van de Johannes Passie van Bach van één uur speciaal voor middelbare scholieren, waarin in interactie met de scholieren ook naar de actuele wereld wordt gekeken.

Eik en Linde begeleid ook diverse koren in het oratorium- en andere koorrepertoire.

Podium frysKlassiek

De afgelopen jaren was, min of meer op de achtergrond, de organisatie van onder andere “Het Warnser Bach ensemble” en “It Kryst Kollektyf” in handen van de Stichting Fryske Harlekijn. Deze stichting zal op termijn ophouden te bestaan. Daarom is er een nieuwe stichting opgericht die de activiteiten van de stichting Fryske Harlekijn gaat voortzetten.

De nieuwe stichting heet podium frysKlassiek en zal met regelmaat gaan samenwerken met de Nederlandse Bach Academie.

Schermafdruk 2015-11-20 20.17.03

De doelstelling van de nieuwe stichting staat in de statuten als volgt omschreven:‘het stimuleren en initiëren van concerten met klassieke muziek op verschillende locaties , voornamelijk in de provincie Fryslân’.

Voor de zangers, instrumentalisten, vrienden en publiek zal er niet veel veranderen en we hopen dat zij met evenveel plezier blijven meewerken aan en luisteren naar de prachtige concerten van bijvoorbeeld het Warnser Bach Ensemble en It Kryst Kollektyf. Klik hier voor de website van podium frysKlassiek

 

Nederlands Kamerkoor en Concerto d’ Amsterdam

De Nederlandse Bach Academie (NBA) gaat op organisatorisch en artistiek gebied langdurig en intensief samenwerken met het Nederlands Kamerkoor (NKK) en barokorkest Concerto d’ Amsterdam.

Nederlands Kamerkoor

Het NKK staat als professioneel kamerkoor al 75 jaar aan de (inter)nationale top. Het koor wordt algemeen gezien als hoeder van de Nederlandse koormuziek. Het NKK zorgt voor een hoogwaardige vocale inbreng in de NBA.

Is een koor met landelijke uitstraling en een enorme achterban. Daar waar het NKK aan de deur klopt gaan deuren open die voor een beginnende zich nog moeten bewijzen organisatie als NBA gesloten zouden blijven. Daarnaast heeft het NKK sterke behoefte aan krachtige regionale wortels waarin de NBA kan voorzien. Samenwerking maakt beide organisaties sterk.

De NBA en het NKK slaan de handen ineen om de klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk te maken. Middels een partnership dat leemten vult, bronnen aanboort, maar bovenal samenwerkt en verbinding aangaat met culturele instellingen in de regio. Het NBA zal tevens een partnership aangaan met Concerto d’ Amsterdam, zodat ook instrumentale ‘meesters’ bij de activiteiten betrokken kunnen worden.

www.nederlandskamerkoor.nl

Concerto d’ Amsterdam

Nationaal en internationaal staat Concerto d’ Amsterdam bekend als een eigenzinnig muziekgezelschap. Spelend op historische instrumenten en onderscheidend in klank en programmering. Het orkest heeft een vaste kern van 20 musici, allen specialisten op het gebied van de uitvoeringspraktijk van oude muziek. Zo bepalen de musici van het orkest zijn karakter.

Concerto d’ Amsterdam zorgt voor een hoogwaardige instrumentale inbreng in de NBA. Dit barokorkest heeft door de jaren een groot (inter)nationaal netwerk opgebouwd van top musici gespecialiseerd in het spelen op historische instrumenten. Naast de instrumentale programmering speelt het orkest letterlijk een grote rol in het begeleiden van vocale producties in binnen- en buitenland.

www.concertodamsterdam.nl

The Northern Consort

Als muziekensemble dat gespecialiseerd is in oude muziek, zoekt THENORTHERNCONSORT altijd naar inspirerende verbindingen met thema’s uit de maatschappij van nu. Belangrijke drijfveer hierbij is om muziek en context bij steeds weer nieuwe luisteraars onder de aandacht te brengen. The Northern Consort vindt het belangrijk om behalve ‘Kenner und Liebhaber’ ook publieksgroepen te bereiken die uit eigen beweging misschien niet naar een concert komen, maar vanuit een bepaalde aanleiding of koppeling wel nieuwsgierig of belangstellend zijn. Al ruim 10 jaar maakt het ensemble programma’s waarin muziek wordt gekoppeld aan literatuur, wetenschap, dans, enz. Iedere keer weer wordt de kracht van zo’n verbinding duidelijk: de verschillende disciplines versterken elkaar, concretiseren de thematiek of inspireren tot nieuwe gedachten en associaties.
Broedplaats voor de activiteiten is Groningen, maar The Northern Consort speelt in binnen- en buitenland in concertseries, festivals en bij speciale gelegenheden.

www.northernconsort.nl