Een reactie van een bezoeker vorig jaar:

“Vorig jaar ging ik in Meppel naar een uitvoering van Bach’s ‘Johannes’ die onder leiding stond van Hoite Pruiksma. Ongeveer een uur later stond ik weer buiten. Verbijsterd, overrompeld en diep onder de indruk. Omdat Bach’s meesterwerk bijna twee uur duurt, is het duidelijk dat dit niet de gebruikelijke, originele versie was. Toch klonk er Bach, origineel en door een barokorkest, een professioneel koor en dito solisten. Maar het bleek meer te zijn dan het bijbelverhaal zoals Bach dat lang geleden op muziek zette. Het werd een indrukwekkende voorstelling over zinloos geweld. Bach heeft met zijn passie een werk geschreven dat niet alleen het passieverhaal op een uiterst expressieve manier muzikaal gestalte geeft, maar ook blijkt deze muziek in staat te zijn om datzelfde passieverhaal een ijzingwekkend actuele inhoud te geven. Diegenen die de originele passie goed kennen, weten dat allang. Maar de manier waarop dat hier gestalte krijgt zal ook voor hen nieuw zijn. En niet alleen voor deze liefhebbers, maar ook mensen zowel jong als oud(er) die nog nooit een noot van Bach hebben gehoord, lijken geraakt te kunnen worden door deze dramatische benadering. Juist in deze tijd van geweld, respectloosheid van velen t.o.v. machteloze medeburgers, vaak radeloze slachtoffers van oorlogsgeweld, van honger en armoede, maakt deze opzet van de Johannes-Passion een enorme indruk. In Meppel was vorig jaar iedereen overrompeld door wat men te horen en te zien kreeg.“