Achtergrond en ontstaan

De Nederlandse Bach Academie is een  nieuwe praktijkgerichte Academie die de verbindende factor wil zijn tussen meesters en gezellen. Tussen professionele musici en specialisten enerzijds en zeer getalenteerde amateurs en muziekvakstudenten anderzijds.  Een hoog gekwalificeerde, ambachtelijke Academie die door het organiseren en geven van o.a. concerten, voorstellingen, cursussen, masterclasses en educatieve projecten op scholen een belangrijke bijdrage levert aan de muziekcultuur. En de culturele infrastructuur van ons leefgebied versterkt.

Artistiek leider van de Nederlandse Bach Academie is componist/dirigent Hoite Pruiksma, veelzijdig musicus, initiator en bedenker van grensverleggende culturele projecten.

De academie specialiseert zich in muziek tot circa 1930 en het spelen op authentieke instrumenten met daarbij de muziek van Bach als uitgangspunt. De opleiding wordt gedragen door nationale en internationale vocale en instrumentale professionele musici en is toegankelijk voor vakstudenten en gevorderde amateurs. Door samen- en wisselwerking wordt deze klassieke muziek vakkundig doorgegeven aan de volgende generatie. DSC_5919

Kortom, de Nederlandse Bach Academie: een culturele, creatieve broedplaats, waar vakmusici, “meesters”, talentvolle studenten, “gezellen”, en liefhebbende luisteraars elkaar ontmoeten.

Voor nieuws over de NBA kijkt u bij ‘Nieuws’