Achtergrond en ontstaan

De Nederlandse Bach Academie is een nieuwe praktijkgerichte Academie die de verbindende factor wil zijn tussen meesters en gezellen. Tussen professionele musici en specialisten enerzijds en zeer getalenteerde amateurs en muziekvakstudenten anderzijds. Een hoog gekwalificeerde, ambachtelijke Academie die door het organiseren en geven van o.a. concerten, voorstellingen, cursussen, masterclasses en educatieve projecten op scholen een belangrijke bijdrage levert aan de muziekcultuur. En de culturele infrastructuur van ons leefgebied versterkt.

Artistiek leider van de Nederlandse Bach Academie is componist/dirigent Hoite Pruiksma, veelzijdig musicus, initiator en bedenker van grensverleggende culturele projecten.