De NBA start het CONCERTKOOR & -ORKEST DRENTHE. Volgens het vertrouwde NBA-concept wordt dit gezelschap opgebouwd uit professionals, conservatoriumstudenten en vergevorderde amateurs, zoveel mogelijk uit Drenthe. De ervaring en scholing die de amateurs bij de NBA opdoen, kan zo maximaal ten goede komen aan de diverse Drentse amateurkoren en -orkesten. Door de hechte kern van professionele musici en de coaching van de amateurs krijgt deze uitvoering de (hoge) kwaliteit die men gewend is van de NBA. Het eerste project waar door dit CONCERTKOOR & -ORKEST DRENTHE aan gewerkt wordt is de serie HERDENKINGSCONCERTEN in Drenthe.